Sakramentai

SAKRAMENTAI yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi ženklai, kurie teikiami per Bažnyčią tam, kad išgyventume Dievo artumą, Jo didelį troškimą save padovanoti kiekvienam iš mūsų. Švęsdami sakramentus ne tik sutinkame Dievą, bet ir patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę. Tai mūsų tikėjimo šventimas, amžinybės ragavimas ir Dievo slėpinio pažinimas. Krikščioniškasis gyvenimas neįmanomas be aktyvaus ir kruopštaus sakramentų priėmimo. Kristus savo apaštalams paliko galią švęsti visus sakramentus, kad žmonės patirtų Dievo artumą ir būtų išgelbėti. Vyskupai yra apaštalų įpėdiniai ir tęsia sakramentų šventimo tarnybą. Jiems padeda kunigai. Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje švenčiami šie Katalikų Bažnyčios sakramentai: Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija, Atgaila, Santuoka, Ligonių patepimas.
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos