Santuoka

Santuoka – tai Dievo bei Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei juos ugdyti.

Santuoka, kurią vyras ir moteris sudaro visam gyvenimui kaip bendrą sąjungą, skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems krikščionims, — vienumas ir neišardomumas. Kitaip tariant santuoka sudaroma tik vieną kartą ir jokios žmogiškos jėgos negali būti išardyta. Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta pakrikštytųjų santuoka niekada negali būti panaikinta: „Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mt 19, 6). Santuokoje vyras ir moteris yra lygiateisiai, vienas kitam atsidavę, tarnaujantys ir pasiryžę būti atviri gyvybės dovanai bei drauge auginti vaikus.

Kodėl kuriančiam šeimą reikia priimti Santuokos sakramentą?

Vyro ir moters meilėje atsispindi Dievo ir žmogaus, Kristaus bei Bažnyčios meilė. Taip kaip Dievas ištikimas žmogui, taip vyras ir moteris Dievo akivaizdoje apsisprendžia vienas kitą visą gyvenimą mylėti, rūpintis ir globoti — priima Santuokos sakramentą. To reikia vyro ir moters sąjungai, vaikų gerovei ir saugumui, kad jie užaugtų mylimais ir mylinčiais žmonėmis. Gyvenimas susidėjus kartu be santuokos sakramento yra nuodėmė. Tokioje poroje vyras ir moteris meluoja vienas kitam, negerbia nei savęs, nei vaikų, nei kito asmens, nei paties Dievo, kuris dovanojo tokį unikalų ir vienintelį gyvenimą, kad prisiimtume atsakomybę už savo ir kito žmogaus ateitį. Intymūs santykiai be santuokos sakramento yra melavimas, nes kūno kalba išreiškiamas troškimas dovanoti save, imtis atsakomybės ir gerbti vienas kitą, o iš tiesų asmenys neprisiima jokių įsipareigojimų, vienas kitam tampa priemone.

Kam teikiamas Santuokos sakramentas?

Santuokos sakramentas teikiamas vyrui ir moteriai, kurie yra dar nesudarę galiojančios bažnytinės santuokos, myli vienas kitą ir tvirtai apsisprendę, išreiškia abipusį sutikimą visam gyvenimui kurti krikščionišką šeimą, gimdyti bei auginti vaikus.

Būtina žinoti:

 – Bažnyčioje vyras ir moteris tuokiasi laisva valia, tvirtai apsisprendę, vieną kartą ir visam gyvenimui;
 – Sužadėtiniai, nusprendę Griškabūdžio parapijos bažnyčioje priimti Santuokos sakramentą, turėtų kreiptis į kleboną ne vėliau kaip penki mėnesiai iki numatytos santuokos datos;
 – Tam, kad santuoka būtų palaiminta bažnyčioje, reikia iš anksto asmeniškai kalbėtis su dvasininku, pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, pristatyti specialią Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytą Krikšto pažymą, kurioje atsispindi informacija, kad žmogus yra laisvas santuoką sudaryti santuoką ir informacija apie priimtą Sutvirtinimo sakramentą, pažymą apie Šeimos centre lankytus kursus sužadėtiniams; o besituokiantiems ne Griškabūdžio parapijos tikintiesiems reikia turėti savo parapijos (tai yra tos parapijos, kurioje gyvenama tris mėnesius ir ilgiau) klebono leidimą tuoktis Griškabūdžio bažnyčioje;
– Prieš priimant Santuokos sakramentą dera atlikti išpažintį, nes, kurdamas šeimą, žmogus pradeda naują gyvenimo etapą, šiuo ženklu labiau atsiveria Dievo malonei, įsipareigoja prisiimti atsakomybę už kitą žmogų ir būsimų vaikų laimę.

Kas gali teikti šį sakramentą?

Santuoka — tai vienintelis sakramentas, kurį teikia ne kunigas, bet vienas kitam Dievo akivaizdoje prisiekiantys sužadėtiniai. Santuokos apeigose dalyvaujantis kunigas (arba diakonas) Bažnyčios vardu priima sutuoktinių sutikimą ir jiems suteikia Bažnyčios palaiminimą. Bažnyčios atstovo ir kelių liudininkų dalyvavimas santuokoje parodo, kad šis aktas vyksta be kliūčių ir yra reikšmingas, tikras ir svarbus bendruomeninio gyvenimo įvykis.

Informacija norintiems gauti krikšto liudijimo išrašą ir leidimą tuoktis kitoje parapijoje

Norint, kad Jums būtų išrašytas krikšto liudijimas ar leidimas tuoktis už parapijos ribų, reikia pateikti šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data , krikšto data (jei žinoma), kokios pažymos reikia (krikšto liudijimo, leidimo tuoktis už parapijos ribų ar kt.), Duomenis su prašymu išrašyti krikšto liudijimą ar kitą pažymą atsiųsti el. paštu:  griskabudziobaznycia@gmail.com

Krikšto liudijime būna įrašyta informacija ir apie kitus Jums suteiktus sakramentus (jei tokie buvo suteikti) bei apie Jūsų vedybinį statusą.

Kas ir kada gali atsiimti krikšto liudijimą ar kitas pažymas?

Pažymas atsiimti gali tik jų prašantis asmuo. Dėl kitų atsiėmimo būdų tariamasi asmeniškai.
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos