Pranešimas apie mirtį

2024 m. kovo 11 d. mirė Griškabūdžio parapijos parapijietė, gyvenusi Ryto gatvėje, Griškabūdyje.

ONA JASIULEVIČIENĖ, 83 M.

Mirusioji bus pašarvota Griškabūdžio šarvojimo salėje kovo 13 d. pavakarę. Laidotuvių šv. Mišios kovo 14 d., ketvirtadienį, 15 val. Griškabūdžio bažnyčioje. Po jų laidotuvės Griškabūdžio kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen

2024-03-12
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos