Pranešimas apie mirtį

2024 m. gegužės 30 d. mirė Griškabūdžio parapijietis, gyvenęs Patašinėje,

ANTANAS STUDINSKAS, 70 M.

Mirusysis bus pašarvotas birželio 1 d., šeštadienį nuo 10 val. Griškabūdžio šarvojimo salėje. Laidotuvių šv. Mišios Griškabūdžio bažnyčioje, birželio 2 d., sekmadienį 10 val. 30 min. Palaidojimas 15 val. Barzdų kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

2024-05-31
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos