Pranešimas apie mirtį

2024 m. gegužės 28 d. mirė Barzdų parapijietė, gyvenusi Buktiškių kaime

ANELĖ DEREŠKEVIČIENĖ, 88 M.

Mirusioji bus pašarvota gegužės 29 d., trečiadienį nuo 15 val. Barzdų laisvalaikio salėje. Laidotuvių šv. Mišios gegužės 30 d., ketvirtadienį, 14 val. Barzdų bažnyčioje. Po to palaidojimas Buktiškių kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

2024-05-29
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos