Pranešimas apie mirtį

2024 m. gegužės 28 d. mirė Griškabūdžio parapijietė, gyvenusi Ryto gatvėje, Griškabūdyje

VALENTINA DUBICKIENĖ, 90 M.

Mirusysioji bus pašarvota gegužės 29 d., trečiadienį nuo 15 val. Griškabūdžio šarvojimo salėje. Laidotuvių šv. Mišios gegužės 31 d., penktadienį, 14 val. Griškabūdžio bažnyčioje. Po to palaidojimas Griškabūdžio kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

2024-05-29
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos