Pranešimas apie mirtį

2024 m. gegužės 19 d. mirė Griškabūdžio parapijietis, gyvenęs Draugystės gatvėje, Griškabūdyje

PRANAS BURAGAS, 77 M.

Mirusysis bus pašarvotas gegužės 21 d., antradienį nuo 15 val. Griškabūdžio šarvojimo salėje. Laidotuvių šv. Mišios gegužės 22 d., trečiadienį, 15 val. Griškabūdžio bažnyčioje. Po to palaidojimas Griškabūdžio kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

2024-05-20
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos