Pranešimas apie mirtį

2024 m. gegužės 16 d. mirė Barzdų parapijos parapijietė, gyvenusi Barzduose, Vandupės gatvėje

ELENA ŠILEIKIENĖ, 92 M.

Mirusioji bus pašarvota gegužės 19 d., sekmadienį nuo 10 val. laidojimo namuose "Tyla", Šakiuose. Laidotuvių šv. Mišios gegužės 20 d., pirmadienį 15 val. Barzdų bažnyčioje. Po jų laidotuvės Barzdų kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen

2024-05-17
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos