Pranešimas apie mirtį

2024 m. gegužės 5 d. mirė Griškabūdžio parapijietis, gyvenęs Sparvinių kaime

EDMUNDAS PUIDOKAS, 73 M.

Mirusysis bus pašarvotas gegužės 7 d., antradienį nuo 10 val. Šakių laidojimo namuose "Tyla". Laidotuvių šv. Mišios gegužės 7 d., antradienį, 17 val. Griškabūdžio bažnyčioje. Laidotuvės gegužės 8 d., trečiadienį. Urna iš šarvojimo salės į Plokščių kapines išlydima 14 val.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

2024-05-06
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos