Pranešimas apie mirtį

2024 m. balandžio 29 d. mirė Barzdų parapijos parapijietė, gyvenusi Barzduose, Mokyklos gatvėje

GENĖ LIŽAITIENĖ, 84 M.

Mirusioji bus pašarvota balandžio 30 d., antradienį nuo 14 val. Šakių laidojimo namuose L. Giros gatvėje. Laidotuvių šv. Mišios gegužės 1 d., trečiadienį 14 val. Barzdų bažnyčioje. Po jų laidotuvės Barzdų kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen

2024-04-29
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos