Pranešimas apie mirtį

2024 m. balandžio 13 d. mirė Griškabūdžio parapijos parapijietė, gyvenusi Bliuviškių kaime

DANUTĖ VIDRINSKIENĖ 92 M.

Mirusioji bus pašarvota Griškabūdžio šarvojimo salėje balandžio 14 d., sekmadienį, pavakarę. Laidotuvių šv. Mišios balandžio 15 d., pirmadienį, 15 val. Griškabūdžio bažnyčioje. Po jų laidotuvės Griškabūdžio kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen

2024-04-14
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos