Pranešimas apie mirtį

2024 m. birželio 13 d. mirė Barzdų parapijietė, gyvenusi Bažnyčios gatvėje, Barzduose,

MALVINA KAUŠIŪTĖ, 52 M.

Mirusioji pašarvota Barzdų laisvalaikio salėje. Laidotuvių šv. Mišios birželio 16 d., sekmadienį 9 val. Barzdų bažnyčioje. Apie 15 - 15:30 val. palaidojimas Gražiškių kaimo kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

2024-06-15
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos