Parapijų skelbimai

  1. Nuo šios savaitės Griškabūdžio bažnyčioje šv. Mišios antradieniais - ketvirtadieniais imtinai bus aukojamos 17 val.
  2. Balandžio 5 d., penktadienį šv. Mišių nebus.
  3. Balandžio 7 d., sekmadienis, Dievo Gailestingumo sekmadienis. Nemirų bažnyčioje aukojamos šv. Mišios 12 val. 30 min.
  4. Dėkoju už Verbų sekmadienio rinkliavą, skirtą, kunigų seminarijų ir Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados projektams paremti. Barzduose paaukota 162 eur., Griškabūdyje 607 eur. Taip pat dėkoju už Didžiojo Penktadienio rinkliavą Šventosios Žemės šventovių išlaikymui. Barzduose paaukota 42 eur., Griškaūdyje 86 eur.

2024-03-31
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos