Parapijų skelbimai

  1. Šį ir kitą sekmadienį Barzdų ir Griškabūdžio bažnyčiose bus galima užrašyti savo intenciją ir paaukoti auką sudėtinėms šv. Mišioms už gyvas ir mirusias motinas.
  2. Balandžio 30 d., antradienį šv. Mišių nebus.
  3. Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai pagerbti. Jos garbei Griškabūdžio bažnyčioje vyks Gegužinės pamaldos po šiokiadienio ir sekmadienio šv. Mišių.
  4. Gegužės 2 d., ketvirtadienį, 17 val. aukojamos šv. Mišios už Griškabūdžio, Barzdų ir Nemirų parapijas.
  5. Gegužės 3 d., pirmasis mėnesio penktadienis. 9 val. Griškabūdžio bažnyčioje aukojamos šv. Mišios aukotojų intencija, meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
2024-04-28
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos