Parapijų skelbimai

  1. Dėkoju už praėjusio sekmadienio rinkliavą Ukrainai paremti. Barzduose paaukota 57 eur., Griškabūdyje 381 eur. Jūsų aukos yra pervestos į Vilkaviškio vyskupijos kurijos sąskaitą. Kurija aukas perduos Lietuvos "Caritas".
  2. Barzdų ir Griškabūdžio bažnyčiose šį, kitą ir Motinos dienos sekmadienį bus galima užsakyti šv. Mišias sudėtinėmis intencijomis už gyvas ir mirusias motinas.
  3. Kviečiu šią savaitę asmeninėje maldoje pasimelsti už dvasinius pašaukimus.
  4. Balandžio 26 d., penktadienį, 9 val. Griškabūdžio bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios aukotojų intencija meldžiant šv. Onos užtarimo.
2024-04-21
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos