Parapijos skelbimai

  1. Dėkoju už birželio 9 d., rinkliavą, kuri buvo skirta Vilkaviškio vyskupijos sielovados projektams paremti. Barzduose paaukota 62 eur., Griškabūdyje 280 eur.
  2. Birželio 27 d., ketvirtadienį, 17 val bus aukojamos šv. Mišios už Griškabūdžio ir Nemirų parapijas.
  3. Birželio 30 d., sekmadienį daroma rinkliava, vadinamasis "Petro skatikas".
2024-06-22
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos