Parapijos skelbimai

  1. Šio sekmadienio rinkliava skiriama Vilkaviškio vyskupijos sielovados projektų paramai.
  2. Birželio 13 d., ketvirtadienį šv. Mišių nebus.
  3. Birželio 14 d., penktadienis, Gedulo ir vilties diena. Šv. Mišios Griškabūdžio bažnyčioje 16 val. 30 min. po Mišių koncertas šventoriuje prie tremtinių paminklo.
  4. Birželio 16 d., sekmadienį šv. Mišios Griškabūdžio bažnyčioje bus aukojamos 10 val.
2024-06-08
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos