Didžioji savaitė

Didžiosios Savaitės ir Velykų pamaldų tvarka Griškabūdžio, Barzdų, Nemirų bažnyčiose

VERBŲ SEKMADIENIS – kovo 24 d. - Verbų laiminimas ir šv. Mišios

Barzduose - 9 val., Griškabūdyje - 10 val. 30 min.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS – kovo 28 d. - Paskutinės Vakarienės šv. Mišios

Barzduose - 16 val., Griškabūdyje - 18 val.

DIDYSIS PENKTADIENIS – kovo 29 d. - Kristaus Kančios pamaldos

Barzduose - 16 val., Griškabūdyje - 18 val.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – kovo 30 d. - Velykų vigilija ir šv. Mišios

Barzduose - 18 val., Griškabūdyje - 20 val.

VELYKŲ SEKMADIENIS – kovo 31 d. - Velykų šv. Mišios

Griškabūdyje - 8 val., Barzduose - 10 val., Nemiruose - 12 val. 30 min.

VELYKŲ 2 – OJI DIENA – balandžio 1 d. - šv. Mišios Griškabūdyje 10 val. 30 min.

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį Griškabūdžio bažnyčioje vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija nuo 15 val. iki vakarinių pamaldų, Barzdų bažnyčioje vieną valandą iki pamaldų.. Maloniai kviečiu, kas galite dalyvauti šioje asmeninėje maldoje.

2024-03-12
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos