2024 m. balandžio 13 d. mirė Griškabūdžio parapijos parapijietė, gyvenusi Bliuviškių kaime

DANUTĖ VIDRINSKIENĖ 92 M.

Mirusioji bus pašarvota Griškabūdžio šarvojimo salėje balandžio 14 d., sekmadienį, pavakarę. Laidotuvių šv. Mišios balandžio 15 d., pirmadienį, 15 val. Griškabūdžio bažnyčioje. Po jų laidotuvės Griškabūdžio kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen

  1. Šią savaitę nuo balandžio 14 d . popiet iki balandžio 19 d. būsiu išvykęs. Šventosios Mišios nebus aukojamos. Jei šiomis dienomis Griškabūdyje, Barzduose ar Nemiruose būtų laidotuvės, mane pavaduos Paluobių parapijos klebonas kun. Andrius Vaitkūnas.
  2. Balandžio 21 d., ketvirtasis Velykų sekmadienis, Gerojo Ganytojo sekmadienis - pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena.

Dėkoju dirbantiems už gyventojų pajamų mokesčio (GMP) 1,2% dalį, kurią skiriate palaikydami Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo, Barzdų Kristaus Karaliaus ir Nemirų Šventosios Dvasios parapijas. Primenu, kad norėdami tai padaryti ir šiemet, iki gegužės 1d. prašau užpildykite Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymo formą FR0512 versija 4. Ją pildyti galima tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Parapijų rekvizitus rasite šios svetainės meniu juostoje paspaudę "Parama".

  1. Nuo šios savaitės Griškabūdžio bažnyčioje šv. Mišios antradieniais - ketvirtadieniais imtinai bus aukojamos 17 val.
  2. Balandžio 5 d., penktadienį šv. Mišių nebus.
  3. Balandžio 7 d., sekmadienis, Dievo Gailestingumo sekmadienis. Nemirų bažnyčioje aukojamos šv. Mišios 12 val. 30 min.
  4. Dėkoju už Verbų sekmadienio rinkliavą, skirtą, kunigų seminarijų ir Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados projektams paremti. Barzduose paaukota 162 eur., Griškabūdyje 607 eur. Taip pat dėkoju už Didžiojo Penktadienio rinkliavą Šventosios Žemės šventovių išlaikymui. Barzduose paaukota 42 eur., Griškaūdyje 86 eur.

Kovo 27 d., 17 val. Barzdų seniūnijos salėje vyks Dievu tikinčių ir Jo ieškančių susitikimas "Pagilink tikėjimą". Susitikimo tema: "Kas yra Bažnyčia?". Susitikimo metu, žiūrėsime video mokymą, klausysime, diskutuosime, vaišinsimės arbata. Susitikimą moderuos kun. Vytautas Mazirskas.

Didžiosios Savaitės ir Velykų pamaldų tvarka Griškabūdžio, Barzdų, Nemirų bažnyčiose

VERBŲ SEKMADIENIS – kovo 24 d. - Verbų laiminimas ir šv. Mišios

Barzduose - 9 val., Griškabūdyje - 10 val. 30 min.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS – kovo 28 d. - Paskutinės Vakarienės šv. Mišios

Barzduose - 16 val., Griškabūdyje - 18 val.

DIDYSIS PENKTADIENIS – kovo 29 d. - Kristaus Kančios pamaldos

Barzduose - 16 val., Griškabūdyje - 18 val.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – kovo 30 d. - Velykų vigilija ir šv. Mišios

Barzduose - 18 val., Griškabūdyje - 20 val.

VELYKŲ SEKMADIENIS – kovo 31 d. - Velykų šv. Mišios

Griškabūdyje - 8 val., Barzduose - 10 val., Nemiruose - 12 val. 30 min.

VELYKŲ 2 – OJI DIENA – balandžio 1 d. - šv. Mišios Griškabūdyje 10 val. 30 min.

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį Griškabūdžio bažnyčioje vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija nuo 15 val. iki vakarinių pamaldų, Barzdų bažnyčioje vieną valandą iki pamaldų.. Maloniai kviečiu, kas galite dalyvauti šioje asmeninėje maldoje.

2024 m. kovo 11 d. mirė Griškabūdžio parapijos parapijietė, gyvenusi Ryto gatvėje, Griškabūdyje.

ONA JASIULEVIČIENĖ, 83 M.

Mirusioji bus pašarvota Griškabūdžio šarvojimo salėje kovo 13 d. pavakarę. Laidotuvių šv. Mišios kovo 14 d., ketvirtadienį, 15 val. Griškabūdžio bažnyčioje. Po jų laidotuvės Griškabūdžio kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen

Pastarąjį pusmetį internetinė svetainė susidūrė su veikimo problemomis. Jas kartas nuo karto su informacinių technologijų specialisto pagalba pavykdavo išspręsti. Deja, techninės problemos pasikartodavo pakankamai dažnai ir neleisdavo svetainei vizualiai funkcionuoti ir ją redaguoti. Todėl buvo priimtas sprendimas svetainę atnaujinti iš pagrindų tiek vizualiai, tiek techniškai. Viliuosi svetainė yra pakankamai aiški ir parasta naudotis. Dėkoju Dievui už suteiktą pagalbą šiame svetainės atsinaujinimo procese.

Kovo 13 d., 17 val. Barzdų seniūnijos salėje vyks Dievu tikinčių ir Jo ieškančių susitikimas "Pagilink tikėjimą". Susitikimo tema: "Ar Dievas gydo šiandien?". Susitikimo metu, žiūrėsime, klausysime, diskutuosime, vaišinsimės arbata. Susitikimą moderuos kun. Vytautas Mazirskas.

Kovo 14 d. Šv. Mišių nebus

Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos