Liepos 28 d., sekmadienį

9 val. šv. Mišios už Griškabūdžio parapiją, kurias aukos parapijos klebonas kun. Vytautas Mazirskas

10 val. 30 min. šv. Mišios užsakytomis intencijomis, kurias aukos Paluobių, Višakio Rūdos ir Bagotosios parapijų klebonas kun. Andrius Vaitkūnas.

12 val. šv, Mišios aukotojų intencija, meldžiant šv, Onos užtarimo ir Eucharistinė procesija. Liturgijai vadovaus Telšių vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius.

  1. Liepos 8 - 13 dienomis būsiu išvykęs, tad šv. Mišių šiomis dienomis nebus. Jei pasitaikytų laidotuvės ar reikėtų kunigo pas ligonį, mane pavaduos Paluobių parapijos klebonas kun. Andrius Vaitkūnas.
  2. Dėkoju už praėjusio sekmadienio rinkliavą, vadinamą "Petro skatikas". Griškabūdyje paaukota 329 eur. 13 ct., Barzduose 92 eur.
  3. Liepos 5 d. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) į parapijų banko sąskaitas pervedė 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį. Griškabūdžiui pervesta 1150 eur. 47 ct., Barzdams 288 eur 72 ct. Ačiū šias lėšas skyrusiems.

Liepos 2 - 4 dienomis Barzdų ir Griškabūdžio vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Tai jau kelis metus Lietuvos bažnyčioje vykstanti nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kuri kartas nuo karto po parą išgyvenama ir mūsų bažnyčiose.

Barzduose adoracija prasidės liepos 2 d., antradienį, 8 val., ir tęsis iki liepos 3 d., trečiadienio 7 val. 30 min.

Griškabūdyje adoracija prasidės liepos 3 d., trečiadienį, 8 val. ir tęsis iki liepos 4 d., ketvirtadienio, 8 val.

Kviečiu visus Jums patogiu metu ateiti ir pabūti Jėzaus Kristaus artumoje. Ne kasdien juk pasitaiko, kad bažnyčia yra atrakinta ištisą parą. Svarbu, kad Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje dalyvautų bent vienas asmuo. Todėl Barzduose norintys įsipareigoti pabudėti konkrečiu metu kreipkitės į bažnyčios tarnautojas Lijaną arba Eugeniją. Griškabūdyje sąrašas padėtas bažnyčios gale arba galite informuoti parapijos kleboną, kad Jus į sąrašą įtrauktų.

  1. Dėkoju už birželio 9 d., rinkliavą, kuri buvo skirta Vilkaviškio vyskupijos sielovados projektams paremti. Barzduose paaukota 62 eur., Griškabūdyje 280 eur.
  2. Birželio 27 d., ketvirtadienį, 17 val bus aukojamos šv. Mišios už Griškabūdžio ir Nemirų parapijas.
  3. Birželio 30 d., sekmadienį daroma rinkliava, vadinamasis "Petro skatikas".

2024 m. birželio 13 d. mirė Barzdų parapijietė, gyvenusi Bažnyčios gatvėje, Barzduose,

MALVINA KAUŠIŪTĖ, 52 M.

Mirusioji pašarvota Barzdų laisvalaikio salėje. Laidotuvių šv. Mišios birželio 16 d., sekmadienį 9 val. Barzdų bažnyčioje. Apie 15 - 15:30 val. palaidojimas Gražiškių kaimo kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

  1. Šio sekmadienio rinkliava skiriama Vilkaviškio vyskupijos sielovados projektų paramai.
  2. Birželio 13 d., ketvirtadienį šv. Mišių nebus.
  3. Birželio 14 d., penktadienis, Gedulo ir vilties diena. Šv. Mišios Griškabūdžio bažnyčioje 16 val. 30 min. po Mišių koncertas šventoriuje prie tremtinių paminklo.
  4. Birželio 16 d., sekmadienį šv. Mišios Griškabūdžio bažnyčioje bus aukojamos 10 val.

Birželio 2 d., sekmadienį Lietuvoje Tėvo diena. Šią dieną visos šv. Mišios aukojamos už gyvus ir mirusius tėvus.

9 val. Barzdų bažnyčioje

10.30 val. Griškabūdžio bažnyčioje.

12.30 val. Nemirų bažnyčioje.

14 val. Gražiškių kaimo kapinių koplyčioje (Barzdų parapijoje).

Birželio 4, 5, 6 d., 17 val., birželio 7 d., 9 val. Griškabūdžio bažnyčioje.

Birželio 9 d., sekmadienį 9 val. Barzdų bažnyčioje

2024 m. gegužės 30 d. mirė Griškabūdžio parapijietis, gyvenęs Patašinėje,

ANTANAS STUDINSKAS, 70 M.

Mirusysis bus pašarvotas birželio 1 d., šeštadienį nuo 10 val. Griškabūdžio šarvojimo salėje. Laidotuvių šv. Mišios Griškabūdžio bažnyčioje, birželio 2 d., sekmadienį 10 val. 30 min. Palaidojimas 15 val. Barzdų kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

2024 m. gegužės 28 d. mirė Barzdų parapijietė, gyvenusi Buktiškių kaime

ANELĖ DEREŠKEVIČIENĖ, 88 M.

Mirusioji bus pašarvota gegužės 29 d., trečiadienį nuo 15 val. Barzdų laisvalaikio salėje. Laidotuvių šv. Mišios gegužės 30 d., ketvirtadienį, 14 val. Barzdų bažnyčioje. Po to palaidojimas Buktiškių kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos