XII eilinis sekmadienis

Dievo Žodis
Sudėtingos situacijos, skaudi patirtis neretai sudrebina mūsų tikėjimą. Tada kaip ir šie mokiniai tariame: „Mokytojau, Tau nerūpi, kad mes žūvame“. Jėzus visą laiką buvo su mokiniais valtyje, tačiau jų akys buvo nukreiptos į audrą. Vis dėlto krizės atveria galimybių bręsti mūsų pasitikėjimui Viešpačiu. Ir didžiausioje kančioje, skausme, ar varge prisiminkime: Dievas nemiega valties gale. Jis visada su mumis.
Ištikus sunkumams, natūraliai esame sukrėsti aplink mus šėlstančios audros. Kaip ir apaštalai galime pamiršti, kad Jėzus dar su mumis valtyje. Gyvendami puolusiame pasaulyje, visada patirsime įvairių sunkumų ir audrų. Prislėgti didžiulio skausmo klausiame Dievo: „Kur Tu buvai, kai tai vyko? Kodėl mane apleidai? Man sunku patikėti, kad Tu mane myli“.
Tačiau dangiškasis Tėvas visada su mumis, netgi kai gyvenimo bangos blaško mus į uolas ir grasina nuskandinti. Jėzus nori mums duoti nepajudinamą tikėjimą. Jis nori įskiepyti tokį pasitikėjimą Juo, kad susidorotume su bet kokiu išbandymu ar pavojumi. Jis teikia ramybę mūsų širdies audrose, mūsų gyvenimo problemose. Prisiminkime Jo žodžius išsigandusiems mokiniams: „Nusiraminkite, tai aš, nebijokite!“ (Mt.14:26).
Jėzau, sustiprink mano tikėjimą! Padėk man pasitikėti Tavimi net ir sudėtingiausiose aplinkybėse. Suteik man ramybę ir tikrumą, kad Tu esi su manimi, kad ir kas man nutiktų.
Kun. Vytautas Mazirskas

Pamaldų laikas

Antadieniais - ketvirtadieniais
17 val.
Penktadienį
9 val.
Šeštadienį
Pagal susitarimą
Sekmadienį
10 val. 30 min.
Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje sekmadienį 9 val.
Nemirų Šv. Dvasios bažnyčioje pirmąjį mėnesio sekmadienį 12 val. 30 min.
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos