X eilinis sekmadienis

Dievo Žodis
Kas yra mano motina ir mano broliai?" Ištrauka turėtų padėti mums išsiaiškinti, ar esame „su juo“ ar „prieš jį“. Ar esame iš tiesų „jo“ ar svetimi jam, esame „viduje“ ar „lauke“, klausome jo kvietimo ar jį siunčiame kviesti, sekame paskui jį ar norime, kad jis paskui mus sektų, leidžiamės pagaunami ar norime jį pagauti, priimame jo atleidimą ar jį atmetame, klausome Dvasios ar jai piktžodžiaujame? Visi šie klausimai liečia mūsų išgelbėjimą, kuris yra ne kas kita kaip buvimas su juo, su juo tokiu, koks jis yra iš tiesų, o ne kokio mes norėtume.
Kun. Vytautas Mazirskas

Pamaldų laikas

Antadieniais - ketvirtadieniais
17 val.
Penktadienį
9 val.
Šeštadienį
Pagal susitarimą
Sekmadienį
10 val. 30 min.
Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje sekmadienį 9 val.
Nemirų Šv. Dvasios bažnyčioje pirmąjį mėnesio sekmadienį 12 val. 30 min.
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos