III Velykų sekmadienis

Dievo Žodis
Jėzus, pasirodydamas savo mokiniams, iki gelmių juos sujaudina. Jis padeda jiems pamatyti savo baimes, abejones bei nerimą. Liepia jiems pagalvoti apie tų baimių priežastis: „Ko taip išsigandote...?“ 

Jėzus nori, kad mokiniai Jį paliestų. Jis nori, kad jie patirtų Jo artumą Duonos laužyme, aiškina mokiniams Raštus, kad jie labiau Jį pažintų ir pamiltų. Kiekviena Eucharistija (šv. Mišios) teprimena mums, kaip labai Jėzus trokšta su mumis susitikti.
Kun. Vytautas Mazirskas

Pamaldų laikas

Antadieniais - ketvirtadieniais
17 val.
Penktadienį
9 val.
Šeštadienį
Pagal susitarimą
Sekmadienį
10 val. 30 min.
Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje sekmadienį 9 val.
Nemirų Šv. Dvasios bažnyčioje pirmąjį mėnesio sekmadienį 12 val. 30 min.
Griškabūdžio parapija © 2024 / Visos teisės saugomos