XXIV eilinis sekmadienis

 

 

2019-09-13

 
 
 
 
1. Rugsėjo 16 d., pirmadienį, 17 val. bus aukojamos šv. Mišios. Jose kartu su bičiuliais kunigais dėkosiu už gyvybės dovaną.
 
2. Rugsėjo 17 d., antradienį Griškabūdyje posėdžiaus Vilkaviškio vyskupijos jaunimo pastoracijos taryba. 11 val. Griškabūdžio bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovaus vyskupas Rimantas Norvila, koncelebruos tarybai priklausantys kunigai. Kviečiu galinčius dalyvauti Mišiose kartu ir pasimelsti už jaunimo sielovadą mūsų vyskupijoje.
 
3. Rugsėjo 19, 20 ir 21 d. šv. Mišių nebus.
 
4. Rugsėjo 22 d., sekmadienį šv. Mišiose dėkosime Dievui už prieš metus vykusį popiežiaus Pranciškaus viztą Lietuvoje. Šv. Mišiose ir po jų giedos Vilniaus Gailestingumo šventovės ansamblis. Bus galima įsigyti jų kompaktinių diskų.
 
5. Zakristijoje galite įsigyti rugsėjo mėnėsio ”Artumos“ žurnalą. Kaina 1 eur.