Šventosios Dvasios Atsiuntimas

 

 

2020-05-31

 
 
 
 
1. Birželio mėnesį po šventųjų Mišių vyks birželinės pamaldos skirtos pagerbti Švenčiausiąją Jėzaus Širdį.
 
2. Birželio 4 d., 17 val. Griškabūdžio bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už Griškabūdžio ir Barzdų parapijas.
 
3. Birželio 5 d., pirmasis mėnesio penktadienis. 9 val. Griškabūdžio bažnyčioje bus aukojamos sudėtinės šv. Mišios aukotojų intencja, meldžiančių Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
 
4. Kitas sekmadienis, birželio 7 d., Tėvo diena.
 
5. Sudėtinės šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus bus aukojamos birželio 7 d., sekmadienį 9 val. Barzdų bažnyčioje, 10.30 val. Griškabūdžio bažnyčioje, 12.15 val. Gražiškių kaimo kapinių koplyčioje. Birželio 8 – 11 d., 17 val., birželio 12 d., 9 val.Griškabūdžio bažnyčioje, birželio 13 d. ,9 val. Barzdų bažnyčioje.